درخواست سرمایه گذاری

با تکمیل فرم زیر درخواست خود را برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت سرمایه‌گذای دی ارسال کنید. در نظر داشته باشید، در جریان ثبت درخواست نیازه به بارگذاری فایل معرفی کسب‌وکار (pitchdeck) و فرم اطلاعات مالی (Financial plan)   است. لطفا پیش از تکمیل فرم این فایل‌ها را آماده کنید.