درباره ما

درباره ما

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در بازار سرمایه به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع قابل معامله (ETF) با نماد "ارغوان" است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران فعالیت می نماید. ایجاد این صندوق سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی که دارای منابع مالی هستند، بتوانند پرتفوی خود را با سرمایه گذاری در صنایع نوظهور و فن¬آوری پیشرفته تنوع بخشند. این صندوق در زمینه شرکت های دانش بنیان و نوپا به منظور بهره¬مند و تجاری سازی محصولات شرکت های یادشده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه گذای می¬نماید. هدف اصلی تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالاست. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند

Stack
Stack
سرمایه گذاری جسورانه

اهم فعالیت های صندوق

صندوق جسورانه ارغوان به عنوان بزرگ ترین صندوق جسورانه کشور و باقرارگیری در زنجیره ارزش شبکه سرمایه گذاران خود، پیش از انجام پذیره نویسی نسبت به برگزاری کمیته سرمایه گذاری و شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذرای اقدام نموده است:

+0

فرصت های بررسی شده اولیه

+0

شرکت های شرف سرمایه گذاری

+0

شرکت های در مرحله بررسی موشکافانه

+0

کمیته های سرمایه گذاری برگذار شده

Create Awesome Photo Stack Images with Essentials.

We design and develop world-class websites and applications, design better and spend less time without restricting creative freedom.

Image
تیم ما

اعضای صندوق

محمد نظیفی
محمد نظیفی
عضو کمیته سرمایه گذاری
علی علیدوستی
علی علیدوستی
عضو کمیته سرمایه گذاری
محمد علی عبادی
محمد علی عبادی
عضو کمیته سرمایه گذاری
علی شریف زاده
علی شریف زاده
مدیر سرمایه گذاری

Explore our wide variety of features and services.

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.