فراخوان صندوق جسورانه ارغوان:

صندوق جسورانه ارغوان به عنوان بزرگ ترین صندوق جسورانه بورسی ایران، با سرمایه ثبتی 2500 میلیارد ریال در حوزه های نانو، بایو، فن آورهایی مالی (فین تک)، سلامت، بهداشت و پزشکی، تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری می نماید.

هدف این صندوق سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت هایی است که در مرحله میانی (mid-Stage) و مرحله پایانی (end-stage) قرار دارند. در این راستا طرح ها و کسب و کارها با حداقل شرایط زیر در اولویت های سرمایه­گذاری قرار خواهند گرفت.

حداقل ویژگی های لازم برای سرمایه گذاری:

 1. حداقل یک محصول (خدمت) از محصولات (خدمات) شرکت به مرحله تجاری شدن رسیده یا در شرف آن باشد.
 2. 2.      طرح مورد نظر در مراحل میانی و پایانی قرار داشته باشند.
 3. 3.      شرکت واجد تاییدیه ای از یک مرجع ثالث درخصوص ارزشمندی فناوری یا مدل کسب وکار خود باشد
 4. این تاییدیه میتواند از قبیل جذب سرمایه گذار قبلی، تاییدیه دانش بنیان از سوی معاونت علمی  و فن­آوری ریاست جمهوری، حق اختراع ثبت شده و نظایر آن باشد.
 5. 4.      ترجیحا دارای جریان نقدی مثبت و نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول باشند
 6. کسب و کار دارای سهامداران و یا کارآفرینان معتبر باشد.

فرآیند انتخاب فرصت سرمایه گذاری:

 1. ارزیابی مقدماتی
 2. ارائه در کمیته غربالگری و ارزیابی اولیه
 3. ارزیابی بایسته یا موشکافانه (Due diligence)
 4. توافق شاخص ها و اهداف و نوع سرمایه گذاری
 5. تصویب سرمایه گذاری در کمیته سرمایه گذاری صندوق
 6. انعقاد قرارداد

روش های خروج از شرکت های سرمایه پذیر:

 1. فروش سهم صندوق به سایر شرکا و سهامداران و تیم اجرایی کارآفرین شرکت.
 2. فروش سهم صندوق به یکی از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق
 3. فروش سهم صندوق به یک صندوق یا نهاد سرمایه گذار یا شخص حقوقی یا حقیقی ثالث
 4. عرضه در بازار سرمایه
 5. سازو کار سهام کاهنده به معنی واگذاری سهام صندوق در شرکت های سرمایه پذیر به جای سود نقدی  سایر شرکا و سهامداران

     ارتباط با مدیر سرمایه گذاری:     02187700056 داخلی 705